تبلیغات
هـــــم تـــــهـــــرونـــــی
هـــــم تـــــهـــــرونـــــی
دخـتـتر عـمـمـومو بـا دوس پسـرش تــو خـیـابـون دیـدم
رفـتـم جـلـو گـفـتـم .. بـه بـه .. دخـتـر عـمـه جـان .. خـوبـی ؟؟ ایـن عـاقـا کـی بـاشـــن ؟؟
بـدبـخـت هـول کـرده .. میـگـه بـه خــــدا داداشـمـه .. اخخخخ ..


ارسال در تاریخ 1392/12/7 توسط عرفان طالبی

قالب وبلاگ