تبلیغات
هـــــم تـــــهـــــرونـــــی
هـــــم تـــــهـــــرونـــــی
ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺳﯿﺒﯿﻼﺷﻮ ﺯﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺳﻨﮕﺮ ﺳﯿﺒﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪﻩ
ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺻﻮﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﺶ
ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺳﺒﯿﻼﺵ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮕﯿﺮﻧﺶ !


ارسال در تاریخ 1392/10/27 توسط عرفان طالبی

قالب وبلاگ